Despre

Informaţii personale:

Nume și prenume: Roman, Gheorghe
Adresă: Str. Govora nr. 4, Mediaș, județul Sibiu
E-mail: gh.roman [at] yahoo.com
Naţionalitate: Română
Data naşterii: 06.02.1972

Experiența profesională:

Perioada: 2016 – prezent
Funcţia sau postul ocupat: Primar
Numele angajatorului: Primăria Municipiului Mediaș

Perioada: 2008 – 2016
Funcţia sau postul ocupat: Deputat
Numele angajatorului: Parlamentul României

Perioada: 2005 – 2008
Funcţia sau postul ocupat: Director General
Numele angajatorului: SC Meditur SA Mediaș

Perioada: 2000 – 2005
Funcţia sau postul ocupat: Șef Autogară
Numele angajatorului: SC BAT SA Mediaș

Experiența politică:

Perioada: ianuarie 2016 – prezent
Funcția: Președinte PNL Mediaș

Perioada: 2011 – 26 aprilie 2012
Funcția: Vicepreședinte BPL al PDL Mediaș
Vicepreședinte BPJ al PDL Sibiu

Perioada: 2008 – 2011
Funcția: Secretar executiv al PDL Mediaș
Secretar executiv BPJ al PDL Sibiu

Perioada: 2004 – 2008
Funcția:  Vicepresedinte PD Mediaș
Secretar executiv BPJ al PD Sibiu

Perioada: 2004 – 2005
Funcția: Consilier local din partea PD în cadrul Consiliului Local al municipiului Mediaș

Perioada: 2001 – 2004
Funcția: Președinte OTPD Mediaș
Secretar executiv BPJ al PD Sibiu

Educație și formare:

Perioada: 2008 – 2010
Calificarea / diploma obţinută: Diploma de Master
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: Managementul Integrării Europene și al Administrației Publice
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Știinte Politice, Relații Internaționale și Studii Europene

Perioada: 2005
Calificarea / diploma obţinută: Certificat de absolvire al Programului de formare / perfecționare profesională
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: Programul Româno-German „Administrație locală modernă în serviciul cetățenilor”
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală Sibiu

Perioada: 2000
Calificarea / diploma obţinută: Certificat de absolvire al cursului de formare
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: Programul de formare operatori microcalculatoare compatibile IBM-PC
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Centrul de Pregătire Informatică Sibiu

Perioada: 1994 – 1999
Calificarea / diploma obţinută: Diploma de licență
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: Profilul Mecanic – Inginerie Managerială și Tehnologică
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Universitatea Pitești, Facultatea de Inginerie

Aptitudini și competențe personale:

Limba maternă: Limba română
Limbi străine cunoscute: Limba engleză (nivel mediu)

 Competențe și aptitudini organizatorice:

  • Spirit de lider
  • Bun organizator
  • Capacitate de a lua decizii în condiții de stres
  • Spirit analitic
  • Lucru în echipă
  • Bună capacitate de comunicare
  • Capacitate de adaptare
  • Spirit de echipă
  • Fire sociabilă

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului:

Cunoștințe de operare PC: Suita Office – Word, Excel și Power Point

Permis de conducere: Categoria B

Hobby-uri: Activităţi sportive: Taekwon-do (centura neagra 2 Dani), fotbal, baschet)

Leave a Reply

Your email address will not be published.