Întâlnire cu asociațiile de locatari din Mediaș

În cursul zilei de 1 august am invitat la discuții președinții și administratorii asociațiilor de proprietari și locatari din Municipiul Mediaș, prezența acestora fiind într-un număr mare. Împreună cu domnișoara viceprimar Christine Thellmann și colegi din administrația locală am discutat problemele cu care se confruntă aceștia, printre care infrastructura rutieră, necesitatea toaletării spațiilor verzi din jurul blocurilor, amenajarea de containere subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor, rezolvarea colectării apei pluviale, renovarea fațadelor clădirilor și izolarea termică a blocurilor, dar și problemele specifice blocurilor ANL.

În perioada următoare alături de colegi vom încerca să soluționăm problemele ridicate de către asociațiile de proprietari și locatari.

Leave a Reply

Your email address will not be published.